Humanioradagarna 2015

När: 16 Apr
16-17 april

Plats: Ihrésalen och foajén på Engelska Parken i Uppsala

Humanioradagarna, ett evenemang om humaniora för humaniorastudenter, är två dagar fyllda med föreläsningar, debatter, workshops, kurser och karriärssamtal. Arkitekten Nina Wittlöv Löfving på White är en av föreläsarna.

I programpunkten Företagssamtal kommer Nina att berätta om White och vilken koppling White har till humanioraämnena.

Som arkitekt och partner på White har Nina under de senaste åren bland annat arbetat med visionsarbete för, och omvandling av några av Uppsalas mest centrala områden, på uppdrag av Kontoret för samhällsutveckling, Uppsala Kommun.

Humanioradagarna är gratis och öppna för alla. Hela programmet finns här.