Höga bostadshus

När: 01 Apr
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Vi ser en trend mot höga bostadshus. Nya hus förändrar alltid stadsmiljön och höga hus gör det i särskilt hög grad. Det är en inspirerande utmaning för så väl politiker som arkitekter och byggherrar. Höga hus är landmärken och utsikt är ett otvivelaktigt värde.

Vårt frukostseminarium belyser flera parametrar som är viktiga när man bygger höga bostadshus. Vilka våningshöjder medför ökade krav? Hur mycket är bostadsköparna villiga att betala för ökad höjd? Kan andra mervärden skapas genom intressanta bostadstorn? Varmt välkomna till en höjdarmorgon! Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White.

PROGRAM

07:30 Frukost/samling

08:00 Inledning av Mats Egelius, utvecklingsansvarig White Boende. Historia och trender kring höga bostadshus.

Brand, risk och utrymning. Torkel Danielsson, Brandskyddslaget.

Kista Torn. Med sina 120 meter är det Stockholms högsta bostadshus. Birgitta Seeman, VD/Byggherre Borätt berättar om projektets tillkomst, utformning och försäljning. Benny Svärd, projektledare JM berättar om utmaningarna man ställs inför när man bygger högt.

08:55-09.00 Frågor

Frukostseminarium, Höga hus, Stockholm (1920x1200)

Benny Svärd, JM, Birgitta Seeman, Borätt, Mats Egelius, White och Torkel Danielsson, Brandskyddslaget.