Hållbarhetscertifiering av stadsdelar

När: 08 Sep
8-13 september

Plats: Stockholm, Norrköping och Göteborg

Den 8, 9 och 13 september deltar White i en seminarieserie på flera orter i Sverige om hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Arrangör är Sweden Green Building Council som är engagerade i ett nystartat projekt för att ta fram ett gemensamt system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Den 8, 9 och 13 september deltar White i en seminarieserie på flera orter i Sverige om hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Arrangör är Sweden Green Building Council som är engagerade i ett nystartat projekt för att ta fram ett gemensamt system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Seminariet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar redovisar projektets första steg.

Seminarierna äger rum i Umeå den 5 september, Stockholm den 8 september, Norrköping den 9 september, Göteborg den 13 september och Malmö den 15-16 september. Jan Wijkmark från White deltar i seminariets paneldebatt ”Tillsammans för hållbara städer” i Stockholm, Norrköping och Göteborg.

Sista anmälningsdag är den 26 augusti.

För mer information: Sweden Green Building Council