Hållbarhetscertifiering av stadsdelar – projektet HCS

När: 27 Feb
Kl. 13.00-17.00

Plats: White Malmö, Bassängkajen 12

I oktober 2012 tog Sweden Green Building Council över projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar). Nu har en specifikation med önskemål tagits fram för hur deltagarna i HCS-projektet vill att ett svenskt certifieringssystem ska utformas. White Malmö står som värd för ett av de möten som kommer att hållas om projektet och dess framtid.

Projektets vision är att skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. I dokumentet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) – Så här går vi vidare finns en utförlig presentation av visionen, det planerade nationella ramverket och planerna på en svensk version av BREEAM Communities. På informationsmötet i Malmö medverkar Helen Pineo från BRE, som ansvarar för BREEAM Communities. Mer information och anmälan.