Hållbara städer med miljö- och hållbarhetscertifieringar

När: 16 Apr
Kl. 13.00-17.30

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

White är värd för Sweden Green Building Councils inspirationsseminarium miljö/hållbarhetscertifieringar fungerar i praktiken. Varför ska man miljö- och hållbarhetscertifiera och på vilket sätt är det intressant för kommuner? Fler och fler hus som byggs idag är miljöcertifierade och det går också att hållbarhetscertifiera en hel stadsdel. Erfarenheter visar att certifieringar är ett mycket effektivt sätt att arbeta med hållbar stadsutveckling eftersom metoderna redan är beprövade och kommuner och bostadsbolag slipper skapa egna system och ”uppfinna hjulet på nytt”.

13.00 – 13.05 Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council, hälsar alla välkomna!
13.05 – 13.15 Så bygger Solna för ett hållbart samhälle. Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna stad.
13.15- 13.45 Om arbetet med att skapa en svensk hållbarhetscertifiering för stadsdelar. Ann-Kristin Karlsson, projektledare för HCS och Michael Sillén, projektledare Malmö stad.
13.45 – 14.05 Miljöklassning i praktiken för kommuner. Om hur kommuner kan använda sig av hållbarhets- och miljöcertifieringar. Per Lilliehorn, konsult inom hållbart byggande, presenterar SKL:s nya bok ”Miljöklassning i praktiken”.
14.05 – 14.30 Byggkravutredningen samt SKL:s syn på hur kommuner kan främja hållbart byggande. Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 15.20 Med miljöcertifieringar blir det lätt att förstå och följa upp hållbarhetsarbetet. Om hållbar stadsutveckling i Nacka kommun. Anna Green, tf miljöchef och ansvarig för hållbart byggande i Nacka kommun.
15.20 – 15.50 BREEAM©, LEED® och Miljöbyggnad för kommuner. Presentationer av de olika miljöcertifieringarna ur ett kommunperspektiv. Catarina Warfvinge, teknisk chef på Sweden Green Building Council.
15.50 – 16.05 Om städers och stadsdelars betydelse för en globalt hållbar utveckling. Susanna Elfors, Tekn. Dr. i samhällsplanering och miljö samt hållbarhetskonsult.
16.05 – 16.15 Varför det är viktigt att kommunerna engagerar sig i hållbarhetscertifieringar. Reflektioner från konsult- och arkitektperspektivet. Lovisa Kihlborg, Arkitekt, Breeam Communities Assessor White Arkitekter.
16.15 – 16.30 Paneldiskussion med föreläsarna.
16.30 – 17.30 Mingel