Hållbar stadsutveckling i framkant

När: 28 Nov
Kl. 12.00-16.00

Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 A, Malmö

Alexandra Hagen, kontorschef på White i Malmö är moderator på seminariet Stadens nya rum för näringsliv, innovation och upplevelser. Inbjuden talare är Åsa Bjerndell, arkitekt på White i Malmö som föreläser kl. 14.40 om Relationsbyn.

De senaste årens fokus på begreppet ”kunskapsstad” och innovationsmiljöer i stadsutvecklingssammanhang tar sin utgångspunkt i transformeringen av industrisamhället till det som vi ofta kallar kunskapssamhället. Den har inneburit att både näringslivet och högre utbildning söker sig tillbaka in i städerna. Arbetslivet tar nya former och söker nya miljöer och sammanhang.

På seminariet diskuteras vilka krav det framväxande kunskapssamhället ställer på förnyelse och utveckling av våra befintliga och nya stadsmiljöer. Hur kan stadsmiljön understödja utvecklingen och delningen av kunskap? Hur kan den husera och stödja de sociala processer och nätverk som är innovationsmiljöernas kärna? Och hur får vi det nya näringslivet och kunskapsintuitionerna att vara en aktiv del i stadens gemensamma sociala liv och utveckling.

Seminariet är det femte och sista i serien Hållbar stadsutveckling i framkant. Seminarieserien arrangeras av Sustainable Urban Development (SUD) – ett triple helix-kluster inom hållbar stadsutveckling i Skåne som drivs av Sustainable Business Hub, en av Skånes öppna innovationsarenor, i samarbete med Region Skåne – Innovationssystem och Strukturbild för Skåne.