Hållbar stadsbyggnad – landscape urbanism

När: 13 Mar
Kl. 10.00-13.00

Plats: White i Uppsala Västra Ågatan 16

Vi ser inom White en önskan att utveckla mer integrerade metoder för stadsplanering. Därför bjuder vi dig till ett seminarium om mål och metoder i hållbar stadsbyggnad. Huvudtalare på seminariet är Alfredo Ramirez och Clara Oloriz från Groundlab och Architectural Association i London som berättar om landscape urbanism som arbetsmetod.

Landscape urbanism handlar om att i första hand jobba med landskapsgestaltningen i stadsbyggnad. I princip förordar man en större följsamhet för landskapet och naturen än i traditionellt stadsbyggande.

Målet med seminariet är:

• Att utveckla kunskaper och kontakter inom modern, hållbar stadsbyggnad.
• Att introducera begreppet landscape urbanism.
• Att presentera möjliga integrerade arbetssätt.

PROGRAM

10:00 Välkommen. Kaffe. Hållbar stadsutveckling, vad är det? Definitioner presenteras.
10:10 Exemplet Uppsala. Caroline Fors från kontoret för samhällsutveckling på Uppsala kommun.
10:20 Alfredo Ramirez och Clara Oloriz från Groundlab berättar om Landscape Urbanism, arbetsmetoder och projekt.
11:30 Åsa Bjerndell från White om visions- och värdebaserad stadsutveckling.
11:45 Krister Lindstedt från White om samarbete i den kreativa processen
12:00 Lunch
13:00 Kortföredrag om alternativa vinklingar. Viktoria Walldin (White), Kalle Dinell (DinellJohansson), Gunilla Lindholm (SLU). Fler namn tillkommer.
13:30 Presentation av case, Ulleråker i Uppsala. Centralt beläget före detta sjukhemsområde som nyligen köpts av kommunen där man planerar för 6-8000 bostäder. Vilken approach borde kommande planeringsarbete ha där?
13:45 Diskussionsgrupp. Leds av föredragshållarna. Gruppen jobbar fram en presentation för arbetsmetodik i dagens case.
14:30 Panel. Utfrågning, presentation av gruppdiskussion.
15:30 Avslutning
Fortsatta diskussioner under kvällen med middag för intresserade.

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. Kostnaden är 500 kronor ink. moms. Antalet platser är begränsat. Ange i anmälan om du vill vara med på middagen. Anmälan senast den 7 mars till es.et1521450181ihw@g1521450181rebro1521450181n.giv1521450181deh1521450181.