Grön planering, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

När: 05 May
Kl. 12.15-12.50

Plats: 5 maj, C-salen, Medborgarhuset, Eslöv

Jonas Svensson, hållbarhetsspecialist på White, föreläser om betydelsen av gröna ytor i stadsplaneringen.

Jonas berättar om trender inom områden som urban biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Lunchmötet arrangeras av Eslövs kommun som bjuder in till samtal kring aktuella teman lokalt och i omvärlden.