Green Sky Thinking: Bidrar dagens miljöcertifiering till rätt saker?

När: 18 May
08:30-10:00

Plats: White Arkitekter, 27 Charlotte Road, London EC2A 3PB

Välbefinnande står högt i kurs i det offentliga medvetandet. Men hur återspeglas det i miljöcertifieringssystemen? BREEAM, LEED och Passivhaus mäter miljöprestanda och påverkan av en byggnad, men fungerar de bra för användaren?

WELL Building Standard är ett nytt verktyg som flyttar fokus till användaren. Det dokumenterar vilken inverkan designen har på slutanvändarnas fysiska och emotionella välbefinnande. Vart leder detta oss? Levererar branschåtgärder, betyg och certifieringar verkligen friskare byggnader som förbättrar livskvaliteten?

I detta framtidsfokuserade rundabordssamtal samlas arkitekter och hållbarhetsexperter för att granska de certifieringssystem som används idag och för att utforska nya alternativa tekniker för att utvärdera ”hälsosamma” byggnader.

Green Sky Thinking är ett veckolångt event som äger rum på olika platser i London. Programmet fokuserar på hållbarhet och riktar sig i huvudsak mot stadsbyggare och fastighetsbranschen.

Medverkande:

Anna Graaf, Director Sustainability, White Arkitekter
Alan Fogarty, Sustainability Partner, Cundall (Europe’s first WELL certified building)
Russell Curtis, Director, RCKa
Professor Flora Samuel, University of Reading; Chair of the Research and Innovation Group, RIBA
Ian Bramwell, Director, Mole Architects
Veronica Simpson, freelance writer with background in environmental psychology
Prof Erik Bichard, University of Salford; RealWorth
Moderator: Dan Epstein, Useful Projects