Göteborg live: Älvstadendebatt

När: 25 Nov
Kl. 18.00-19.30

Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1, Göteborg

Museum eller Manhattan – hur vill vi att vår stad ska vara? Hur passar bevarandet av kulturmiljöer och grönytor in i stadens vision om förtätning och utveckling? Whites Anna-Johanna Klasander deltar i debatten.

Hur utvecklar vi staden? Tätt, grönt, historiskt eller hysteriskt? Som en lugn oas eller fylld med ös? En levande stad kräver en levande debatt. Den här kvällen diskuteras dessa och andra intressanta frågor kring Göteborgs stadsutveckling.

Deltagare:

Helena Bjarnegård – Stadsträdgårdsmästare
Cathrine Sjölund Åhsberg – Stadsantikvarie
Anna-Johanna Klasander – White
Olof Antonsson – Nätverket Yimby
Tom Wennberg – Arkeolog
Björn Siesjö – Stadsarkitekt

Karin Klingenstierna är moderator.