Gör hållbart samhällsbyggande till en god affär

När: 02 Dec
07.30-09.00

Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9

Välkomna på frukostseminarium i Göteborg arrangerat av Centrum för Management i Byggsektorn. Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter och 2016 nominerad till Sveriges bästa hållbarhetschef, kommer att dela med sig av sin syn på hållbarhet, ledarskap och framtidens utmaningar. Hon kommer bland annat att ta upp vikten av god kommunikation, ekonomiska incitament och långsiktigt tänkande när det gäller investeringar.

Hållbarhetsarbete handlar inte längre bara om krav, men är en positiv drivkraft som innebär stora möjligheter för företagens affärsutveckling. Allt fler företag ser hållbarhet som en strategisk fråga. De företag och ledare som ännu inte har insett detta riskerar snart att hamna på efterkälken.

Det svåra kan vara att översätta samhällets utmaningar och mål till sin egen verksamhet. Hur gör vi hållbarhetsarbetet till en positiv drivkraft? Hur kan man omsätta de globala målen till konkreta åtgärder, och vad innebär dessa för mig i min vardag?
Anmälan görs här.