Godmorgon Göteborg: Så skapar vi puls och liv i nya och gamla stadsdelar

När: 09 Dec
7.30-09.00

Plats: Whites kontor, Magasinsgatan 10

Göteborg planerar för den utvidgade och förtätade kärnan. Visioner finns för att omvandla centrala leder till stadsboulevarder eller stadsgator. Vilka hinder behöver vi ta oss över för att lyckas? Hur kan förtätning och omvandling av gator bidra till stadsförnyelse? Vi tittar på exempel från Stockholm och inspireras av gator där man lyckats skapa förutsättningar för stadsliv.

Välkommen på inspirerande frukostseminarium hos oss i Göteborg!

Schema för dagen:

07.30 Frukostbuffé på White

08.00 Vad hindrar en tät och blandad stad från att byggas i Göteborg?
Lukas Memborn på fastighetskontoret utreder tillsammans med Göteborgs Stad
möjligheterna till förtätning med hjälp av stadsplaner från tiden före massbilismen.
När visioner om hållbar stadsförtätning beskrivs i text råder koncensus, men ritat i
konkret förslag så kryper hindren fram.

08.20 Stockholm växer: Innerstadspuls i förstadens grönska
Krister Lindstedt är specialist inom stadsbyggnad på White i Stockholm.
Stockholm växer och genomgår en parallell resa med Göteborg. Vi tittar på ett
utvecklingsförslag där White och Stockholms Stad tagit fram en vision för att
stadsutveckla den gröna förstaden med innerstadspuls. Och där skolor och
förskolegårdar faktiskt får plats!

08.40 Gatan som destination
Louise Didriksson är landskapsarkitekt på White och arbetar med strategier inom
stadsutveckling. Finns det framgångsrecept för att omdana befintliga gator? Det
var utgångspunkten för forskningsprojektet Gatan som destination inom White
Research Lab där hon undersökt och katalogiserat 12 inspirerande gator på fyra
kontinenter. Vilka kvalitéer kan vi lära oss av när vi omvandlar och bygger nytt?