Godmorgon Göteborg: Nu bygger vi ut mellanstaden!

När: 04 Apr
Kl 07.30-09.00

Plats: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

Nu har Göteborgs stad äntligen en tydlig strategi för hur och var vi ska bygga och utveckla nya bostäder och nya stadsmiljöer. Stora delar av kraftsamlingen sker i det som kallas Mellanstaden. Här finns potential att bygga 15 000 bostäder fram till 2022. Men varför sker satsningen just där och hur skall vi i branschen tänka för att lyckas göra våra projekt i linje med stadens målsättningar?

07:30 Frukostbuffé

08:00 Utbyggnadsplanering 2035, Staffan Claesson , Fastighetskontoret beskriver hur, var och varför staden satsar på Mellanstaden. Vilken strategi har Göteborgs stad och hur kan vi andra aktörer på marknaden möta upp strategin på bästa sätt?

08:25 Angered 2022 är stadsdelens vision om ett utvecklat och utbyggt Angered. 3000 nya bostäder och 5000 nya arbetsplatser ska skapas till 2022. Tillsammans med Wenche Lerme , utvecklingsledare på SDF Angered och Erik Nygren arkitekt på White visas genom olika nedslag i stadsdelen hur visionen kan nås.

08:50 Diskussion

09:00 Slut

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. För mer information, kontakta es.et1516124233ihw@g1516124233rebor1516124233f.ave1516124233.