Godmorgon Göteborg: Att styra stadsbyggnadskvalitéer och hållbarhet

När: 21 Apr
07.30-09.00

Plats: Chalmerska Huset

Visionerna och ambitionerna i våra städer är höga. På kommunernas agenda är att skapa Den goda staden och en för framtiden hållbar stad, för alla medborgare. Samtidigt växer frustationen över att vi sällan ser avtryck av det i de nya miljöerna. Vilka verktyg är avgörande för att gå från ord till handling? Här får vi lyssna på två exempel: ett från Stockholm där fokus ligger på process och kunskap, och ett från Upplands Väsby där kommunen skapat ett poängsystem med markrabatt för byggherrar.

Program:

07.30 Frukostbuffé

08.05 Hållbarhet, handlingsprogram och samverkan i ”världsklass”

Johan Dahlberg är hållbarhetsstrateg på White. Tillsammans med Jan Wijkmark har han hjälpt Stockholm Stad med hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden. Där tar staden ett samlat grepp för att skapa ”en miljöstadsdel i världsklass”. En process med tydliga krav, djupgående samarbeten och lösningar som kan implementeras i stor skala. Johan ger oss inblick i hållbarhetsprogrammets mål och hur de tas vidare i genomförandet i samarbete med byggherrarna.

08.25 Poängsystemet Fyrklövern ger markrabatt åt byggherrarna

Alarik von Hofsten är projektansvarig för Fyrklövern, Upplands Väsby kommun & frilansande stadsutvecklare. Kan byggherrars frihet och ekonomiska incitament bidra till att den goda staden byggs? Upplands Väsby utanför Stockholm vågade pröva ett poängsystem som ger markrabatt om byggherrarna bidrar till stadsbyggnadskvalitéer. Nu arbetar Upplands Väsby med att ta fram Fyrklövern 2.0. Poängsystemet vann priset Årets Samhällsbyggare 2016.

09.00 Tack för idag!

Seminariet arrangeras för Whites kunder och samarbetspartners. Det är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. För frågor, kontakta Ulrika Nobelius.