God morgon Göteborg: Mer promenad i tätare stad – blir vi friskare av det?

När: 17 May
Kl. 07.30–09.00

Plats: White, Magasinsgatan 10, Göteborg

Att bygga städer är att skapa plats för människor och vardagsliv. I Göteborgsregionen går planeringen för högvarv och vi är många aktörer som vill bidra till utvecklingen av mer hållbara livsmiljöer. För att lyckas måste vi samarbeta. Frukostseminariet är nu inne på tredje året som en informell mötesplats för inspiration i arbetet för hållbar stadsutveckling i vår region. Välkommen till White!

Hur vi bygger våra städer har väldigt stor betydelse för vår fysiska aktivitet och för vår hälsa. Trottoarerna i kvarteren öster om Götgatan i Stockholm tillhör de mest trampade i Sverige. Här rör sig människor i genomsnitt 50 minuter mer till fots i veckan än de som är bosatta i ett lummigt villaområde på till exempel Ekerö. I promenadvänliga områden verkar det även som att färre äger bil vilket också ger miljö- och ekonomiska vinster. Hur fungerar det? Vilka faktorer är det som samspelar?

07.30 Frukostbuffé

08.00 Ny forskning visar tydliga samband mellan stadsmiljöns utformning och fysisk vardagsaktivtet. Ulf Eriksson, forskare på Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet, berättar för oss om sin avhandling ”Neighborhood environment and physical activity”. Avhandlingen utforskar sambandet mellan bostadsområden och fysisk aktivitet.

08.30 Oslos nya hamnpromenad ska få Osloborna att bli mer aktiva och gestaltningen innehåller många inslag för fysisk aktivitet. Egil Blom, arkitekt på White, berättar om vårt vinnande förslag som Oslo nu valt ut att arbeta vidare med. Ett projekt som vi är stolta över att ha fått förtroendet att utveckla.

08.45 Diskussion

Seminariet arrangeras för Whites kunder och samarbetspartners. Det är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. För frågor och anmälan, kontaktaes.et1521450076ihw@g1521450076rebor1521450076f.ave1521450076 1521450076.