God morgon Göteborg: En levande stad har levande handel

När: 22 Feb
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor, Magasinsgatan 10, Göteborg

Att bygga städer är att skapa plats för människor och vardagsliv. I Göteborgsregionen går planeringen för högvarv och vi är många aktörer som vill bidra till utvecklingen av mer hållbara livsmiljöer. För att lyckas måste vi samarbeta. Frukostseminariet är nu inne på tredje året som en informell mötesplats för inspiration i arbetet för hållbar stadsutveckling i vår region. Välkomna till White!

Handeln är en av de viktigaste förutsättningarna för att städer ska fungera på ett bra sätt. Både staden och handeln måste därför vara tillgängliga och intressanta för alla. Hur behöver stadsmiljöer utformas för att handeln ska leva? Dagens unga verkar ha en annan syn på frågor som inflytande, konsumtion och hur man vill röra sig i staden än dagens rådande norm. Vad ska vi satsa på för att satsa rätt för framtiden?

Inbjudna talare är Rudolf Antoni, biträdande näringspolitisk chef för Fastighetsägarna Göteborg och medlem av ledningsgruppen för Svenska Stadskärnor som berättar om hur fastighetsägare ser på framtidens stadsutveckling, forskaren Michael Koucky, Koucky and Partners om vad cyklisten betyder för handeln i staden och vad som är viktigt för cyklande kunder, samt Gunnar Stomrud, White som har en aktiv roll i planeringen av Gamlestaden i Göteborg.

Seminariet arrangeras för Whites kunder och samarbetspartners. Det är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. För frågor och anmälan, kontakta es.et1516123560ihw@g1516123560rebor1516123560f.ave1516123560.