God morgon Göteborg: Ekosystemtjänster i en hållbar stad

När: 21 Feb
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor, Magasinsgatan 10, Göteborg

I den hållbara staden är ekosystemtjänster en livsnödvändig tillgång som står för en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella. Urban grönska och vatten av hög kvalitet ger flerfaldiga effekter för biologisk mångfald, vatten- och klimatreglering, ökad folkhälsa och livskvalitet.

Inte minst viktigt är ekosystemtjänsternas roll att dämpa förväntade klimatförändringar med ökad frekvens av skyfall, översvämningar och värmeböljor. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik men kan utnyttjas om vi från början planerar på ett smart sätt.

07:30 Frukostbuffé
08:00 Marjo van Lieroping, MScPhD candidate Wageningen UR (University & Research centre). Marjo van Lierop ger en kort introduktion om konceptet för ekosystemtjänster, dess ursprung och syfte. Hon kommer att överväga fördelarna med koncep för planering och utformning och dess nuvarande tillämpning.
08:20 Åsa Keane, Agronom på White. Ekosystemtjänster på nationell och regional nivå och vad görs för beakta det på lokal nivå?
08:35 Ekosystemtjänster ur NCC:s perspektiv och inom ramen för certifieringssystem. Charlotte Bejersten Nalin och Jeanette Green, NCC
08:50 Diskussion
09:00 Slut

Seminariet arrangeras för Whites kunder och samarbetspartners. Det är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. För frågor och anmälan, kontakta es.et1516123413ihw@g1516123413rebor1516123413f.ave1516123413.