God morgon Göteborg: Att förankra stora infrastrukturprojekt hos invånarna

När: 27 Sep
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor, Magasinsgatan 10, Göteborg

Att bygga städer är att skapa plats för människor och vardagsliv. I göteborgsregionen går planeringen för högvarv och vi är många aktörer som vill bidra till utvecklingen av mer hållbara livsmiljöer. För att lyckas måste vi samarbeta. Frukostseminariet är nu inne på tredje året som en informell mötesplats för inspiration i arbetet för hållbar stadsutveckling i vår egen region. Välkommen till White!

Göteborg står inför de största förändringarna inom stadsutveckling på kanske 100 år. Infrastrukturen kommer att spela en avgörande roll. Det gäller att vi lyckas skapa miljöer som våra invånare kommer att känna sig stolta över. Men hur mycket vet göteborgarna egentligen och vad tycker dem? Hur får man de berörda att känna sig delaktiga i dessa komplexa processer?

07:30 Frukostbuffé

08:00 Sara Ramberg, kommunikationsansvarig Göteborg-Borås . Ett framgångsrikt projekt kräver en genomtänkt kommunikation. Ett stort infrastrukturprojekt är en utmaning i sig och det gäller att se till att 100 000-tals berörda känner sig informerade. Sara har tidigare varit kommunikationsansvarig för BanaVäg i Väst samt arbetat som kommunikationsstrateg för Trafikverkets största infrastrukturprojekt. Hon kommer tala om vikten av intern och extern kommunikation, om Trafikverkets strategier för kommunikation samt berätta om erfarenheter från några pågående och genomförda projekt.

08:15 Emelie Lorné Idenstedt, kommunikatör Västlänken . Emelie kommer ge oss en inblick i Västlänkens kommunikationsarbete och berätta om en del av de överväganden som ett projekt i hetluften måste göra, till exempel i fråga om vilka kommunikationskanaler som ska användas.

08:30 Mattias Nordström, landskapsarkitekt White ”Slussen – ett infrastrukturprojekt i stormens öga” . Få projekt har varit så omdebatterade som den planerade ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Detta är platsen för stadens äldsta historia där man nu försöker forma lösningar för dagens och framtidens trafikbehov, ett rikare stadsliv och säkra dricksvattnet för 2 miljoner människor runt Mälaren. Hur ser planerna egentligen ut och hur lyckas man berätta om det som planeras? White arkitekter arbetar sedan 2010 med att utforma de offentliga platserna på Slussen. Mattias Nordström är landskapsarkitekt och ansvarig för uppdraget.

08:45 Diskussion
09:00 Slut

Seminariet arrangeras för Whites kunder och samarbetspartners. Det är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. För frågor och anmälan, kontakta es.et1516123748ihw@g1516123748rebor1516123748f.ave1516123748.