God bostadsutveckling

När: 20 Mar
Kl. 19.00

Plats: Bolig- och Byplanforeningen, Bergen

Jenny Mäki och Erik Linn, arkitekter på Whites kontor i Oslo och Göteborg, föreläser om god bostadsutveckling.

Aktuella stadsbyggnadsprojekt presenteras. Bland annat visas vårt vinnande tävlingförslag för framtidens Kiruna, Vävskedsgatan och Roslags Näsby.