Frukostseminarium: Gestaltad livsmiljö – vilken roll spelar en utredning?

När: 11 Dec
Kl. 07.30-09.00

Plats: Chalmerska huset, Göteborg

Nu har utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design överlämnats till regeringen. Den består av en översyn av den nuvarande politiken för arkitektur, form och design, och ett förslag på en ny politik för området.

Syftet är att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Frågan handlar inte om vad arkitektur är utan snarare om vad arkitektur och design gör.

På frukostseminariet den 11 december diskuterades hur den nya politiken kommer att beröra oss i branschen. Vad betyder utredningens förslag för de möjligheter och utmaningar som vi ser i vår vardagliga verksamhet? Visst kan vi hoppas på förstärkta möjligheter att skapa bra livsmiljöer i en tid med allt större utmaningar.

PROGRAM

07.30
Frukostbuffé

08.00
Gestaltad livsmiljö – för en hållbar, jämställd, inkluderande och demokratisk samhällsutveckling. Christer Larsson, regeringens särskilde utredare, berättade om uppdraget, förväntningarna och möjligheterna i utredningen som nu är ute på remiss. Flera djärva förslag debatteras nu i branschen. Här får vi höra motiveringarna.

Gestaltad livsmiljö – Christer Larsson, ladda ner presentation som pdf

08.50
Frågor och diskussion

09.00
Slut

Sociala medier:
@whitearkitekter
#whitefrukost

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. För anmälan och frågor, kontakta es.et1521588172ihw@s1521588172uileb1521588172on.ak1521588172irlu1521588172.

Frukostseminarium: Gestaltad livsmiljö – vilken roll spelar en utredning?
Whitefrukost: Gestaltad livsmiljö – vilken roll spelar en utredning? Lisa Wistrand, Christer Larsson och Johan Lundin. Foto: Daniel Hultman.

 

Frukostseminarium: Gestaltad livsmiljö – vilken roll spelar en utredning?
Whitefrukost: Gestaltad livsmiljö – vilken roll spelar en utredning? Foto: Daniel Hultman.