Så skapar vi attraktiva lägen med tillfällig arkitektur

När: 13 Apr
Kl. 07.30-09.00

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Hur blir staden mer levande? Hur kan flera vara med och skapa en hållbar stad? Onsdagen den 13 april bjöd White och Fastighetsägarna in till ett frukostseminarium om medborgardriven stadsutveckling.

Lokalen var fullsatt när White, Fastighetsägarna och trafikkontoret skulle berätta mer om den gemensamma handboken Medborgardriven stadsutveckling, som på ett enkelt sätt beskriver hur man skaffar de tillstånd som krävs för att genomföra ett projekt med tillfällig arkitektur. Boken bjuder på kreativa tips och inspiration och förhoppningen är att fler stockholmare ska vilja påverka sin närmiljö.

Ulla Bergström, kontorschef på White, inledde morgonen med att förklara att White ser stor potential i tillfällig arkitektur och att vi alla kan medverka till att vitalisera staden. Hon lämnade sedan över till morgonens moderator Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Han gav oss en kort bakgrund till pop up-parken Pallis i Stockholm, där korsningen Åsögatan/Götgatan under fyra veckor i juni 2015 förvandlades till en park med sprudlande folkliv och massor av aktiviteter. Whites arkitekter Kristina Philipson och Erik Kiltorp ledde utformningen av parken, i samarbete med Fastighetsägarna, trafikkontoret, de boende och lokala verksamheter.

– April och maj 2015 var bara ångest, vi hade ingen aning om vad det skulle bli och hade inte fått rätt tillstånd. Men med lite kreativitet och mycket tjat lyckades vi få trafikkontoret att klassificera Pallis som en religiös sammankomst, berättade Billy MacCormac under seminariet, vilket ledde till skratt hos publiken.

Hade Pallis i stället klassats som ett kommersiellt event hade taxan blivit betydligt högre, närmare bestämt en kvarts miljon.

– Vår gåva till stockholmarna blev att stresstesta det politiska systemet, sade han.

Under hösten har ett intensivt påverkansarbete pågått och som en direkt följd av Pallis har nu staden gjort det enklare för medborgarna att påverka sin närmiljö och skapa tillfällig arkitektur. Det skulle trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) återkomma till längre fram under seminariet.

Pallis 2015

Omvärldsspaning
Whites omvärldsanalytiker Malin Zimm fortsatte sedan med en spaning som visade att tillfället gör arkitekten. Det handlar om så kallade urban hacks, att ta en yta i anspråk och hitta ett nytt sätt att använda den. Ofta på ett lekfullt sätt. Hon gav oss en rad exempel på tillfällig arkitektur runt om i världen. Som exempelvis Park(ing) Day som började i San Fransisco 2005 med att en parkeringsplats gjordes om till en minipark. Konceptet har sedan vuxit för varje år.

Den största tillfälliga arkitekturen i världen är förmodligen Burning Man, som varje år utspelar sig i Nevadas öken. Under en vecka bygger deltagarna en stad tillsammans bestående av byggnader, konstinstallationer med mera. I slutet bränns sedan allt upp.

– Tillfällig arkitektur kan vara som en ABC-hjälp till platsen. En sådan enkel sak som en gunga kan göra att platsen plötsligt får en magnetisk aura som blir en del av arkitekturen, förklarade Malin Zimm.

Här kan du ladda ner Malins spaning som pdf

Levande Stockholm
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, var nästa talare. Han berättade om konceptet Levande Stockholm som staden arbetar med. Målet är ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer. Man vill skapa möjligheter för stockholmare och näringsidkare att använda gaturummet, till exempel genom fler uteserveringar och andra mötesplatser.

Till sommaren kommer regelverket för upplåtelse av allmän plats att ändras i Stockholm. Det kommer bli lika lätt att söka tillstånd för att exempelvis omvandla en parkeringsruta till en tillfällig park som för att ställa upp en container eller byggställning. I sommar kommer även fler sommargågator att skapas. Försöket från förra året med gågator på Swedenborgsgatan och Skånegatan utökas med Rörstrandsgatan och en pop up-park på Humlegårdsgatan.

– Det ska vara möjligt att använda staden på ett helt nytt sätt, som till exempel med utökade tider för uteserveringar, sade Daniel Helldén.

Tanken är att det ska handla om samarbeten mellan medborgare, fastighetsägare och näringsidkare.

– Trafikkontoret ska inte vara hindret men vi ska inte heller behöva vara dem som kreerar allt detta. Det ska ni göra, sade Daniel Helldén skämtsamt till publiken.

Daniel Helldén

Här kan du ladda ner Daniels presentation som pdf

Ur fastighetsägarnas synvinkel
Susanna Elvsén är marknadsområdeschef på Fabege och berättade om arbetet de gör i Solna Business Park, där Fabege äger många kontorslokaler. Området karaktäriseras av stora fyrkantiga byggnader från 1960-talet, lokaler som har ställts om från industrier till kontor.

– Vi tror att anställda gör ett bättre jobb om de blir inspirerade på väg till jobbet, att det händer grejer, förklarade hon.

Hon visade exempel på yta som tidigare har varit en parkeringsplats, som efter en solstudie av White har gjorts om till park. Man har även skapat en restaurang med uteservering, med soltimmar mitt på dagen.

– När man jobbar med ett område som Solna Business Park behöver man även sekundära sittplatser. Det behöver inte se så genomtänkt ut, även om det är det. Vi har även jobbat mycket med belysningen. Verksamheten pågår nästan enbart dagtid men det ska vara en trygg miljö även på kvällen, sade hon.

Alla sådana här projekt måste givetvis ske i samarbete med hyresgästerna.

– De uppmuntrar det vi gör, de vill ju ta hand om sin personal, sade hon.

Här kan du ladda ner Susannas presentation som pdf

Diskussion
När det var dags att släppa in publiken i samtalet fick Susanna Elvsén frågan om Fabege mäter hur värdeskapande den här typen av projekt är? Finns det någon ekonomisk modell?

– Det där är svårt. Vi har ingen affärsmodell vi utgår ifrån, det bygger mycket på uppskattningar och vad vi tror. Vi tror att det kommer leda till förlängda hyreskontrakt och att vi kan höja hyresnivåerna. Om några år kan vi kanske följa upp det, detta är fortfarande nytt för oss, förklarade hon.

Daniel Helldén fick frågan när tillfällig arkitektur kommer att flytta fokus från att bara hända i innerstan till mellan- och ytterstaden? Då med fokus på social hållbarhet.

– Vi har fått kritik för att detta bara sker i innerstaden. Det är lättare innanför tullarna, så vi har börjat här. I delar av ytterstaden finns redan gågator på det här sättet, som till exempel i Hökarängen. Men vi har ett uppdrag att göra läxan och starta igång detta även i ytterstaden.

Han fick även frågan vad han tror om framtiden för den här typen av projekt med sommargågator?

– Projekten är inte för i år bara, utan utvärderas varje år. Vi ser en omvandling till en mer levande och skönare stad, avslutade han.

Talare frukostseminarium tillfällig arkitektur