Frukostseminarium: Nu flyttar Kiruna!

När: 31 Mar
Kl. 07.30–09.00

Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins gata 9C, Göteborg

Kiruna måste flyttas. Utvinningen av en enorm järnmalmskropp under staden driver på den största stadsomvandlingen i vår tid. Sedan 2013 arbetar kommunen med Whites och Ghilardi+Hellstens segrande tävlingsförslag Kiruna-4-Ever. Flytten är en unik möjlighet för Kiruna att återuppfinna sig själv som stad och integrera hållbar design i stadsplaneprocessen.

Omvandlingen av Kiruna kommer att ske i etapper. Det är bråttom de kommande 20 åren, men planeringshorisonten är på 100 år. Projekt för projekt kommer staden att utvecklas längs ett nytt urbant stråk. Nyckelfrågor är den sociala hållbarheten, stadens unika karaktär med sina kulturhistoriska värden, och den speciella relationen mellan kirunaborna och naturen.

Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White, berättar om idéerna som formade det vinnande förslaget. Projektet saknar motstycke och väcker frågan hur det är möjligt att flytta en stad och samtidigt ta vara på den unika identiteten hos staden och dess invånare.

Eva Ekelund, Mark- och exploateringschef i Kiruna kommun, belyser utmaningarna som staden står inför och hur man löser dem. När Eva flyttade till Kiruna på 1980-talet oroade hon sig för att hamna i en avkrok. Idag är hon en nyckelperson i flytten och mitt i händelsernas centrum i ett världskänt projekt.

Johanneberg Science Park bjuder in till en morgonstund som inspirerar, ger nya kunskaper och tillfället att knyta nya kontakter. White är en våra delägare och har en viktig roll i Johanneberg Science Parks verksamhetsutveckling.

Frukost 7.30 – 08.00
Seminarium 8.00-9.00

Karta

Så tar du dig hit

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost.
Anmälan gör du här senast den 27 mars

Har du frågor, hör av dig till moc.k1521318881rapec1521318881neics1521318881grebe1521318881nnaho1521318881j@gre1521318881blleh1521318881.ave1521318881

Varmt välkommen önskar vi på White och Johanneberg Science Park!

Ny stadskärna Kiruna (2626x1200)