Frukostseminarium: naturum Oset

När: 03 Sep
Kl. 07.30–09.00

Plats: Naturens hus, Oljevägen 15, Örebro

Vid Hjälmarens strand förvandlas det som en gång var en smutsig baksida av Örebro till älskat naturreservat med böljande grönska och en vattenpark. Whites vinnande förslag, Mosaik, gör naturum Oset till platsen som berättar om den återupplivade naturen och en arena där kommande generationer kan delta praktiskt i den fortsatta landskapsomvandlingen.

Naturum i Örebro ska liksom Naturens hus ligga på promenadavstånd från Örebro stadskärna och redan idag är naturreservatet Oset-Rynningeviken ett attraktivt område både för människor och fåglar. Många har idag redan en relation till platsen, som besöks av runt 500 000 gäster varje år. Det gör Örebros naturum unikt.

Enligt de nationella riktlinjer som finns för naturum i Sverige ska varje naturrum fungera som en port ut i naturen.
”Naturum ska stimulera intresset för natur och naturvård. Framställningen i naturum ska vara såväl objektiv och saklig som lustfylld och inspirerande. Byggnaden och information ska vara estetiskt tilltalande och ha hög kvalitet. Den huvudsakliga målgruppen för naturrums verksamhet den breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper”.

Hållbarhet har varit ett signum för förslaget och Mosaik sätter Örebro på kartan och ökar naturum Osets attraktionskraft genom sin ovanliga utformning. Naturum Oset ligger i en vattenpark och reser sig som en grönskande kulle ur vattnet. Kullen omgärdas av asymmetriska tak som är formade för att ge solceller en optimal vinkel. För att minska klimatpåverkan används material som trä, naturfiber, jord och lera.

Läs mer om förslaget som presenterades under frukostmötet i bifogad pdf.

naturum Oset, Örebro (1920x1200)

naturum Oset, Örebro (1920x1200)

naturum Oset, Örebro (1920x1200)