Frukostseminarium: Med ljuset som verktyg – unga i stadsutvecklingen

När: 20 Feb
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor, Magasinsgatan 10, Göteborg

Barn och unga är experter på sin miljö och kan vara en stor kunskapskälla när staden utvecklas. Välkommen till ett frukostseminarium som lyfter praktiska exempel på ljusets möjligheter att skapa delaktighet i stadsutvecklingen.

PROGRAM

07.30 Frukostbuffé

08.00 Barn och ungas inflytande stärker stadsutvecklingen
Olivia Järvholm , ordförande Ungdomsfullmäktige Göteborg och Märta Alnebratt , ledamot i Ungdomsfullmäktige från Majorna-Linné berättar om hur och varför barn och unga ska involveras för att Göteborg ska bli en barnvänligare stad. Alla vuxna politiker, byggherrar, konsulter och planerare kan lära mycket av att lyssna. Om det är några som är experter på barn och unga, så är det faktiskt de själva.

08.20 Involverande ljusdesign för en trygg och vecker stad
Kajsa Sperling , ljusdesigner på White, berättar om projektet Ljuskonst inom Trygg vacker stad. Genom ett samarbete med konstnärer, barn och ungdomar, och både privata och offentliga aktörer har tre otrygga gångtunnlar har fått ny identitet och lyskraft. Läs mer om projektet här.

08.35 Ljuslab för barn – ett innovativt utvecklingsprojekt om ljusfenomen
Ljuslab är en mötesplats där konst och vetenskap förenas på ett nytänkande sätt. 112 barn från olika stadsdelar deltog under höstlovet i en serie ljusworkshops för lustfyllt lärande som utmanar fantasi och intellekt på ett utforskande sätt. Christina Vildinge, designer och initiativtagare från HDK och ny medarbetare på White berättar om barnens upplevelser och samarbetet med GöteborgsOperan och Riksutställningar. Läs mer om projektet här.

08.50 Diskussion

09.00 Slut