Frukostseminarium med förändrade landskap

När: 07 Dec
07:30-09:00

Plats: White Arkitekter, Örebro

I sin omvärldsspaning på Örebrokontorets frukostseminarium bjöd Malin Zimm på en resa genom förändrade landskap och nya gemenskaper. Malin ställde frågor om vad vi värderar i vår samtid och hur det märks i våra livsmiljöer. Vilka alternativ finns för framtidens livsmönster?

”Låt det sjunka in!” var uppmaningen i det första temat Malin Zimm tog upp i sitt bombardemang av arkitektoniska svar på samtidens krav runt om i världen. Nedsänkning syftade här på att det byggda kan vara inskjutet i landskapet som en anpassning till miljö och multifunktionalitet. Det går till och med att vinna World Building of the Year Award med ett sådant projekt – som Robert Konieczny + KWK Promes museum i Polen!

Ansedda tidskriften The Lancet har publicerat en artikelserie kring städers inverkan på vår hälsa, en forskning som ger ännu större tyngd åt arkitekters arbete med inkluderande och aktiverande stadsmiljö. Är framtiden att vi lever våra liv i uppkopplade ”boendeceller” där badkaret väger dig och toalettsitsen automatiskt antar din favorittemperatur? ”Nej” – var Malin Zimms svar, informationsflödet har inget egenvärde om det inte gör våra liv mer meningsfulla. Vi är inte digitala utan sociala varelser, vilket också förklarar framgången för projekt som skapar kollektiv mening, som The Collective i London, små singellägenheter med massor av kvalitativa gemensamma utrymmen. Eller Messingen i Upplands Väsby där fullmäktigepolitiker och högstadiekids möts i cafeterian.