Frukostseminarium: Järnvägen som samhällsutvecklare

När: 13 Nov
Kl. 07.30-09.00

Plats: Whites kontor, Magasinsgatan 10, Göteborg

Just nu pågår arbetet med Sverigeförhandlingen där kommuner längs sträckan mellan Göteborg och Stockholm förhandlar med staten om höghastighetsbanan, stationslägena och lokal utbyggnad av mängder med bostäder som motprestation.

Sverigeförhandlingens uppdrag är att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet, genom att ta fram förslag till principer för finansiering och en utbyggnadsstrategi, men också att hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna.

För kommunerna står stora värden på spel. Hur kan nytta och värden balanseras mellan nationell, regional och lokal nivå? Hur kan en förhandling om investeringar ta avstamp i en värdebaserad process?

07.30 Frukostbuffé

08.00 Sverigeförhandlingen – värdebaserad och utmanande
Anna Modin , utredningssekreterare Sverigeförhandlingen, berättar om uppdraget, förväntningarna och möjliga åtgärder. På bordet just nu ligger kommunernas nyttoanalyser och under 2016 startar förhandlingarna. Hur ser nyttan på nationell nivå ut och hur kan den samspela med nyttorna på kommunal och lokal nivå?

08.25 Urbana stationslägen, går det att lösa?
Erik Linn , arkitekt på White och doktorand på Chalmers, lyfter utmaningarna för samhällena längs järnvägen och visar lokala och internationella exempel på där frågor om buller och risk hanterats på innovativa sätt – alternativt fallit mellan stolarna.

08.35 Målbild 2035 – Stråket Göteborg – Borås
My-Linda Lorentsson / Charlotta Tornvall / Per Sahlin, Borås stad och Göteborgs Regionen (GR), berättar om det regionala och kommunala samarbetet kring en gemensam målbild för utvecklingen av stråket mellan Göteborg och Borås. Inför järnvägsutbyggnaden står kommunerna både inför tuffa utmaningar och stora möjligheter.

08.50 Diskussion

09.00 Slut

@whitearkitekter
#whitefrukost

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. För frågor och anmälan, kontakta es.et1521318809ihw@s1521318809uileb1521318809on.ak1521318809irlu1521318809.