Frukostseminarium: Innovationsupphandling

När: 21 Oct
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Hur upphandlar man en uppfinning? Den frågan har vi svaret på! Projektet Värdig Entré har genomförts av Statens fastighetsverk med gott stöd från Stockholms stad och EIDD design for all under åren 2006-2014. Idag kan vi presentera lärdomar från skissbord till bygge.

Projektet syftar till att finna nya lösningar på fysisk tillgänglighet i kulturhistoriska miljöer. Det finns ett uttalat fokus på innovationer och att höja designribban för produkter och lösningar som förbättrar tillgängligheten, utan att göra åverkan på känsliga byggnader. Pilotprojekten finansieras av offentliga medel och utförs enligt LOU.

Sedan 2010 har White haft i uppdrag av SFV att leda och utveckla arbetsprocessen. Utvärderingen som presenteras här är delvis finansierad av Whites forskningsstiftelse ARQ, med finansiellt stöd av Vinnova och Arkus. Per-Anders Johansson, med mångårig erfarenhet som arkitekt och projektledare på SFV, är vår guide till en framgångsrik innovationsupphandling.

Välkomna!

PROGRAM
07:30 Vegetarisk frukostbuffé
07:50 Inledning, Rasmus Renglin, White
08:00 Värdig Entrés arbetsprocess som exempel, Per-Anders Johansson, SFV
08:40 Frågor
09:00 Avslutning

Har du frågor om seminariet? Hör av dig till Frida Eriksson.