Frukostseminarium: Höga hus i trä – ett sätt att bygga mer hållbara städer

När: 16 Oct
Kl. 07.30-09.00

Plats: Whites kontor i Göteborg, Magasinsgatan 10

Urbaniseringstakten är snabb i hela världen, och städerna måste både planeras och byggas klimatsmart. Att använda mer trä som byggmaterial hjälper omställningen mot ett mer hållbart byggande. Nu ökar hushöjderna i de flesta stadsbyggnadsprojekt och vi ställer oss frågan: Hur höga hus kan byggas i trä?

Välkommen till ett seminarium som handlar om på vilka sätt trä kan vara framtidens byggmaterial.

07.30 Frukostbuffé

08.00 Höga byggnader i trä
Marie Johansson, SP, berättar om träbyggnadssystem i Sverige och Europa och om det nya utmanande forskningsprojektet Tall Timber Buildings, där en mångdisciplinär grupp ska utveckla praktiskt genomförbara designförslag för höga träbyggnader – över 20 våningar – enligt gällande byggregler. Här finns mycket att lära om konstruktion, brandsäkerhet, livscykelanalyser.

08.20 Inspiration från när och fjärran
Jan Larsson, Pär Andreasson och Lena Enebjörk, arkitekter på White, ger exempel på utmaningar och glädjeämnen i trähusbyggande, en omvärldsbevakning om exponerade trästommar och konstruktionsprinciper som ”genererar” arkitektur, samt lyfter fram träets fördelar i ett livscykelperspektiv.

08.50 Diskussion

09.00 Tack för idag, och påtår för dem som önskar

Bonus!
09.10 Fördjupningsseminarium där Frans Magnusson, Daniel Stenqvist och Sizar Failli arkitekter på White, berättar om hur nya digitala verktyg som BIM & Grasshopper skapar fördelar för branschen i hela kedjan från projektering och produktion.

10.00 Tack för idag (igen)!

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. Frågor? kontakta .es.e1521318901tihw@1521318901suile1521318901bon.a1521318901kirlu1521318901