Frukostseminarium: För vem bygger vi staden?

När: 17 Jun
07:30-11:00

Plats: Chalmerska huset, Södra hamngatan 11

Staden har genom århundraden planerats av människor med makt, status och ekonomiska fördelar. Vilka konsekvenser har det fått, och vilka perspektiv behöver vara representerade när vi fattar beslut om hur vår stad ska se ut? Fredagen den 17 juni 2016 bjöd vi in till ett frukostseminarium om normkritisk stadsplanering.

PROGRAM

07.30 Frukostbuffé

08.00 Vardagsrum, strandliv och luftslott – om platsbyggnad, normer och smak
Katarina Bonnevier, arkitekt, PhD, arbetar med arkitektur, design och konst genom gruppen MYCKET. Gruppen rotar runt i gränslandet mellan de liv vi lever, fullt av vanor, dårskaper och fantasier, och den byggda och formgivna värld som omger oss. Katarinas föreläsning handlar om hur den byggda miljön påverkar oss människor. Byggnader, rum och platser berättar vad som är ett önskvärt beteende och anvisar plats för samhällets olika grupper. Arkitekturen är inte en neutral bakgrund eller behållare, utan manifesterar och upprättar politiska värderingar och idéer. Därför är den samtidigt ett medel för förändring, den kan föreslå andra sätt att leva och låta oss drömma om hur vi skulle vilja ha det omkring oss.
Ladda ner presentationen här

Katarina Bonnevier

08:30 Flickrum i det offentliga
Rebecca Rubin och Angelica Åkerman, arkitekter på White i Stockholm, berättar om projektet ”Flickrum i det offentliga” som utforskar tonårstjejers plats i staden. Finns det sådana platser idag? Om inte, hur skulle de kunna se ut? Pedagoger från Stockholms stad, tonårstjejer från Skarpnäcks ungdomsråd, teatergruppen UngaTur och arkitekter från White har tillsammans genom teater,
samtal, reflektion och modellbygge iscensatt flickrum i det offentliga.
Ladda ner presentationen här

Angelica Åkerman och Rebecka Rubin

09:00 Slut

Diskutera gärna i sociala medier:
@whitearkitekter
#whitefrukost