Frukostseminarium: Den täta staden

När: 15 Apr
Kl. 07.30-09.30

Plats: Chalmerska Huset Södra Hamngatan 11, Göteborg

Befolkningen i Sveriges städer ökar och i storstäderna råder akut bostadskris. Den aktuella diskussionen om förtätning handlar inte minst om att väldigt snabbt bygga väldigt många bostäder.

Rätt sorts förtätning ökar möjligheten även att nå klimatmål och att skapa mer mångfacetterade stadsdelar, men en brännande fråga är vad som är lagom tätt. När tempot är högt och handlingskraften stor gäller det att göra rätt. På frukostseminariet den 15 april diskuterades vi skapar vi långsiktigt hållbara livsmiljöer inom ramen för en tätare stad och vilka samband finns mellan tätt och blandat.

Frukostseminarium: Den täta staden
Frukostseminarium Den täta staden. Foto: Daniel Hultman, White.

Täthetens diversitet
Meta Berghauser Pont är universitetslektor i stadsbyggnad på Chalmers. Hennes forskning fokuserar på urban morfologi och särskilt hur urban form kan mätas. Meta tar oss med på en resa genom olika urbana miljöer för att öka vår förståelse om hur täthet hänger ihop med bebyggelsetyper och hur diversitet skapas genom en medveten design av täthet och närhet.

Täthetens diversitet – Meta Berghauser Pont, ladda ner presentation (pdf).

Nytt regeringskvartal i Oslo – den täta staden öppnar upp
Efter attentatet den 22 juli 2011 beslutade den norska regeringen att flytta tillbaka till platsen och att samla regeringens närmare 6000 medarbetare mitt i centrum. Jenny Mäki, arkitekt och ansvarig för Whites Oslostudio, berättar om hur Whites förslag till nytt Regeringskvartal ger Oslo möjlighet att ligga i framkant av hållbar stadsutveckling med en tät stad, öppna vackra stadsrum och en attraktiv arbetsplats för bästa möjliga samarbete inom regeringen.

Regjeringskvartalet – Jenny Mäki, ladda ner presentation (pdf).

Sociala medier:
@whitearkitekter
#whitefrukost

Är du intresserad av våra kommande frukostseminarier? Kontakta es.et1521491086ihw@s1521491086uileb1521491086on.ak1521491086irlu1521491086.