Frukostseminarium: Dagsljus i den täta staden

När: 13 May
07:30-09:00

Plats: Magasinsgatan 10

Städer förändras med tätare, högre och mer energieffektiv bebyggelse samtidigt som människans grundläggande behov av sol- och dagsljus för hälsa och välbefinnande består. Idag kommer behovet av dagsljus ofta i kläm, men både stadsplanering och arkitektur kan bidra till att optimera dagsljuset i våra vardagsmiljöer på flera sätt.

Var i processen behöver kunskapen om dagsljus komma in och vilka metoder finns för att studera frågan i tidiga stadsbyggnadsskeden? Hur kan vi prioritera med hänsyn till funktioner för olika rum, mellanrum och byggnader? På frukostseminariet den 13 maj diskuterades ljusets betydelse i den täta staden.

Anna Graaf, hållbarhetschef och miljöspecialist på White, introducerade seminariet genom att beskriva dagsljus som gestaltningsfråga, hållbarhetsfråga och hälsofråga.godmorgon göteborg
Därefter gav Marie-Claude Dubois, lektor vid Lunds tekniska högskola och dagsljusexpert på White, en presentation om aktuell forskning om relationen mellan dagsljus och hälsa, och om hur ändringar i byggnormer och frivilliga certifieringssystem skapat ett nytt intresse för dagsljusdesign inom byggsektorn.

Vidare diskuterades dagsljus och förtätning, liksom metoder för att studera dagsljusfrågan i tidiga stadsbyggnadsskeden samt framtida utveckling av byggnormer och verktyg för att beräkna dagsljus.

Dagsljus i en tät stad – Marie-Claude Dubois, ladda ner presentation (pdf).

godmorgon göteborg
godmorgon göteborg
Sociala medier:
@whitearkitekter
#whitefrukost

Är du intresserad av våra kommande frukostseminarier? Kontakta es.et1510945726ihw@s1510945726uileb1510945726on.ak1510945726irlu1510945726.