Frukostseminarium: Bygga i trä

När: 19 May
07:30-09:00

Plats: Olof Palmes torg 1A

Att bygga i trä är högaktuellt och utvecklingen går snabbt framåt. Idag byggs ca 10 % av flerbostadshusen i Sverige i trä, men det skulle kunna vara många fler. Men hur bidrar vi till att fler hus i Örebro byggs i trä? 19 maj ställde vi frågan på ett frukostseminarium på kontoret.

Jan Larsson, arkitekt på White i Göteborg, gjorde en omvärldsspaning och visade träarkitektur från bland annat Schweiz och Österrike som inspirerande exempel på vad man kan åstadkomma genom att bygga i trä.

Jan berättade också om ett Whites tränätverk medverkar – Tall Timber Buildings, ett Formas-projekt med syfte att utveckla genomförbara koncept för flerfamiljshus i 20 våningar med bärande trästomme. Han visade också exempel på olika träbyggnadsprojekt som just nu ligger på ritborden på kontoret i Göteborg.

Rickard Nygren, hållbarhetsspecialist och passivhusarkitekt från White i Stockholm har bland mycket annat jobbat med Örebrokontoret i det vinnande förslaget för naturum Oset. Han pratade om trä ur ett livscykelperspektiv.

Om man tittar på byggmaterialens klimatpåverkan framstår trä som mycket fördelaktigt, och Rickard pekade på vikten av att göra livscykelberäkningar i tidigt skede för att styra mot ett mer hållbart byggande. Han visade också hur stor byggnadsmaterialets klimatpåverkan är rent långsiktigt, om man jämför med klimatpåverkan från exempelvis energianvändningen i drift. Jämfört med andra material är trä också mest kostnadseffektivt om man jämför kostnadspåverkan i stomme respektive fasad.

Under samtalet efteråt konstaterades att träbyggandet är på frammarsch och att vi kan förvänta oss en spännande utveckling framför allt med trä i kombination med andra material. Vi har ingen anledning att vänta med träbyggandet. Tekniken finns och det är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Det finns många exempel på vacker, hantverksmässig och funktionell träarkitektur både i Sverige och utomlands, men Örebro ligger långt efter jämfört med andra städer.

Tack till alla gäster och medverkande!
/White i Örebro

Presentationer
Jan Larsson

Rickard Nygren

Frukostseminarium Örebro