Frukostseminarium: (Bo)staden efter P-normen

När: 29 May
Kl. 07.30–09.00

Plats: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

I städerna behövs ett stort antal nya bostäder de kommande åren. Samtidigt driver P-normer och P-tal upp kostnaderna per lägenhet och parkering blir ett av de stora hindren för att bygga nytt. Staden behöver både bostäder och parkering. Men vem ska betala vad garagen kostar?

Den gamla synen på P-norm i stadsplaneringen frångås allt oftare vilket gör att nya idéer inom kollektivtrafik, cykling och car-sharing uppstår. Hur möter vi bäst efterfrågan på attraktiva bostäder? Vilka andra mervärden kan skapas istället för subventionerad parkering?

Frukostseminariet den 29 maj handlade om hur samhället ska se på (bo)stadens behov och blickade framåt mot nya lösningar i denna heta fråga. Rickard Nygren, arkitekt på White, inledde med en utblick och Rebecca Rubin, arkitekt på White, berättade om hur bostäder, lokaler och parkering ska samsas i det aktuella projektet Södra Skanstull.

Maria Stenström, VD Göteborgs Stads Parkeringsbolag, belyste ekonomin i garageprojekt, och gav exempel på samverkansformer för parkering utan fysisk koppling till bostaden. Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, visade med bland annat projektet Positive Footprint Housing på mobilitetslösningar för staden där p-talet är lika med noll.

Ladda ner presentation av Rickard Nygren


Laddar ner presentation av Maria Stenström


Ladda ner presentation av Charlotta Szczepanowski