Frukostseminarium: Att flytta en stad

När: 29 Jan
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor, Olof Palmes Torg 1A, Örebro

Staden Kiruna måste flyttas. Utvinningen av järnmalm ur en enorm järnmalmskropp under staden har lett till markförändringar som föranleder den största stadsförflyttningen i vår tid. White i Örebro bjuder in till ett frukostseminarium om projektet.

White vann 2013 tävlingen om det nya Kiruna, med en 100-årsplan för att flytta och förvandla staden. Projektet är en unik möjlighet för Kiruna att återuppfinna sig själv som stad och integrera hållbar design i stadsplaneprocessen. Social hållbarhet, återanvändning och återvinning av material från den gamla staden samt samspelet mellan staden och naturen är nyckelfrågor i projektet.

Välkommen på frukost!

PROGRAM

07:30 Frukost/samling, ekologisk frukost serveras

08:00 Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontorschef på White Örebro hälsar välkommen

08:10 Kiruna återuppfinner sin stad – om social hållbarhet i stadsplanering. Krister Lindstedt, arkitekt och Viktoria Walldin, socialantropolog, båda i teamet bakom Whites vinnande förslag ”Kiruna 4-ever”, berättar om tävlingen och arbetet med att flytta staden. Projektet saknar motstycke och väcker frågan om det är möjligt att flytta en stad men samtidigt bevara den unika identiteten hos staden och dess invånare.

08:45 Frågor

09:00 Slut

Har du frågor om seminariet? Kontakta Sara Nytorp.