Frukostseminarium: Arkitektskola

När: 06 May
Kl. 07:30-09:00

Plats: Whites kontor, Olof Palmes Torg 1A, Örebro

Vad är arkitektur? Har platsen en själ? Vad är ett rum? Med hjälp av inspirerande exempel från hela världen får du under en timme inblick och kunskap om arkitekturens grundstenar. Det här är en arkitektskola i miniformat för dig som vill veta mer om arkitektur och arkitektens språk.

Ulrika Stenkula, arkitekt på White i Stockholm, har undervisat på både KTH och LTH och guidar dig genom grundläggande begrepp som taktilitet, rörelse och rumslighet. Anders Ejdeholt, arkitekt på White i Örebro, lyfter fram tio arkitekturpärlor i Örebro.

07:30 Frukost/samling, ekologisk frukost serveras
08:00 Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontorschef på White Örebro hälsar välkommen.
Tio arkitekturpärlor i Örebro, Anders Ejdeholt, arkitekt på White i Örebro.
08:10 Arkitekturens grunder. Ulrika Stenkula, arkitekt på White i Stockholm.
08:45 Frågor

Detta är första frukostseminariet i en serie. Kommande teman är:
– Arkitektur och bostaden ”Hur bygger vi smarta och effektiva
singelbostäder i Örebro?”, 3 juni.
– Arkitektur och staden
– Arkitektur och buller
– Arkitektur och energi

Varmt välkomna på skolfrukost!

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. För mer information, kontakta Elin Grönberg.