Fristaden Christiania – 40 år av alternativ stadsutveckling

När: 11 May
Kl. 08.30-13.00

Plats: White Göteborg, Magasinsgatan 10

Fristaden Christiania har varit ett experiment som i full skala testat möjligheterna att ge människor makten över planering och byggande sin stadsdel. Vad kan vi idag – och i Sverige – lära av 40 års erfarenheter kring stadsutveckling i konsensus? Tillsammans med Mistra Urban Futures arrangerar White ett samtal för inbjudna med nya infallsvinklar på stadsutveckling, samhälle och planering.

Vad händer när invånarna själva tar ansvar för både planering, genomförande och förvaltning? Hur nära gräsrötterna kan stadsutveckling befinna sig, och vad händer i skärningspunkten mellan stora och små aktörer? Inbjudna gäster är bland andra Ole Lykke, arkivansvarig och christianit sedan 1979 som berättar om hur det gått till i praktiken och vilka utmaningar man står inför idag, och Håkan Thörn, professor i sociologi som gör en jämförelse av sociala rörelser och resultat i Haga och Christiania.