Från industri till mötesplats

När: 08 Apr
Kl. 16.00-19.00

Plats: White Malmö, Bassängkajen 12

Som en del av White i Malmös omvärldsbevakning, bjuder kontoret in Toby Hyam från Creative Space Management i Leeds att hålla en inspirationsföreläsning om utmaningen att ta hand om daterade industriområden och hur man på ett långsiktigt sätt anpassar äldre fastigheter till ett modernt och vardagligt sammanhang.

Toby Hyam leder företaget Creative Space Management och är verksamt i norra Englands industristäder, där de utvecklar och driver fastigheter med fokus på innovation. Ofta handlar det om att i flera steg omforma till exempel en äldre industrifastighet till arbets- och mötesplatser. Många av frågeställningarna de har lärt sig hantera är sådant som allt oftare dyker upp i stadsbyggnadsprojekt. Intressant är också att de har ett mycket tydligt fokus på genomförande och fastighetsekonomi.

Vin och tilltugg serveras från kl. 16.00. Toby pratar ca 16.30-17.30. Vill du komma och lyssna? Anmäl dig (och ev. specialkost) senast 1 april till: es.et1521449982ihw@l1521449982adenn1521449982ob.ev1521449982ot1521449982.