Framtidens studentbostäder – SABO

När: 20 May
20-21 maj

Plats: SABO, Drottninggatan 29, Stockholm

Kristoffer Roxbergh, arkitekt på White, föreläser om framtidens studentbostäder med fokus på vad studenter efterfrågar, omvärld och trender, vad som är på gång i Sverige och hur byggreglerna bör utvecklas.

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag har startat ett nytt nätverk för fastighetsutveckling som ska utöka och förenkla möjligheterna att utbyta erfarenheter och kunskap mellan medarbetare från olika företag kring renovering och nyproduktion i de allmännyttiga bostadsföretagen. Läs om SABO:s nätverk för fastighetsutveckling.