Framtidens skol- och förskolemiljöer

När: 17 Oct
17-18 oktober

Plats: Scandic Hasselbacken

Björn Bondesson och Karin Jakobsson, arkitekter på White i Göteborg talar under rubriken Skolan som mötesplats och katalysator – hur kan vi skapa mer publika skollokaler som inbjuder till möten och bidrar till närområdets utveckling?

Exempel presenteras från Faerder VS i Tönsberg, Norge – en gymnasieskola med interaktion som ledord blir startskottet för en ny stadsdel vid vattnet. Tre tävlingsvinster visas som med sina olikheter belyser några av dagens trender inom skolarkitekturen i Skandinavien: F-6 skola i Skövde, 7-9 skola respektive gymnasieskola. Lyssna till intressanta erfarenheter och inspireras av skolmiljöer i framkant!

Årets upplaga av konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer fokuserar på hur man tar ett samlat grepp kring planering och byggnation av nästa generations skolor för att nå ett effektivt utnyttjande av lokaler och förverkliga skolor som kommun, lärare och elever behöver.