Framtidens sjukvård på Mötesplats Skåne 2016

När: 19 Aug
11.45-12.30

Plats: Dockplatsen, Malmö

De kommande 10 åren investeras miljarder i nya sjukhus i Malmö, Lund och Helsingborg. Hur ser framtidens vård ut och vad ska Region Skåne planera utifrån? Vilka förväntningar har patienterna på vården och vilka behandlingsmetoder kan vi erbjuda när byggnaderna står färdiga? Hur ser en modern och attraktiv arbetsmiljö ut för de anställda i vården och ska allt finnas överallt?

Ia Belfrage, arkitekt på White är en av talarna på Mötesplats Skåne. För fjärde gången står Region Skåne som värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Skånes kommuner, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor.

Medverkande
Ingrid Lennerwald, Ordförande beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne (S)
Mef Nilbert, Professor i onkologi och verksamhetschef, RCC Syd
Lars Dahlin, Professor och vice dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Anna Bergkvist Christensen, Apotekare, Region Skåne
Ia Belfrage, Arkitekt MSA/SAR, White Arkitekter AB

Mer information och program hos Region Skåne.