Framtidens boende för äldre

När: 12 Sep
Kl. 08.00-10.30

Plats: Whites kontor, Magasinsgatan 10

Hur ser den nya målgruppen ”äldre” ut i framtiden? White arrangerar ett frukostseminarium för inbjudna kunder med tema Framtidens boende för äldre.

Vilka behov har man, hur ser familjekonstellationerna ut, och vilka prylar omger man sig med? Hur ska vi planera och bygga boendemiljöer för denna grupp? Hur kan bostaden fungera som vårdmiljö?

Magnus Kempe från Kairos Futures berättar om den färska studien om Framtidens Äldre. Hjälpmedelsinstitutet har genom regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” gett stöd till kommuner för att arrangera arkitekttävlingar som belyser frågorna om framtidens boende för äldre. White har deltagit i två av dessa och presenterar förslagen från tävlingarna i Gävle och Burlöv.