Forum för vårdbyggnad

När: 21 Jan
Kl. 14.00-17.00

Plats: Whites kontor på Bassängkajen 12 i Malmö

Lokalt Forum i Skåne bjuder in till ett seminarium om kontor och administrativa miljöer.

PROGRAM

14.45 Gemensamt fika

15.15 Aktivitetsbaserade Arbetsplatser. Varför, därför, hur. En idéskrift för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. – Madeleine Stjärne, Sweco.
Madeleine berättar om arbetet med att ta fram råd och metod för att möjliggöra en bra förändringsprocess för de som vill förändra sitt arbetssätt. Vad är egentligen aktivitetsbaserade arbetsplatser och vad är det bra för?

16.00 Ljudmiljö i öppet kontorslandskap – Frans Davidsson, Ecophon.
Ljudmiljön är ofta något som oroar när arbetsplatser omformas till öppna kontorslandskap från avskilda arbetsplatser. Idag arbetar man också mer och mer med flexibla arbetsplatser vilket ytterligare kan spä på oron över hur man ska kunna finna tillfredsställelse och arbetsro. Frans Davidsson har lång erfarenhet av hur ljudmiljön påverkas och vilka faktorer som spelar roll för att både bygga optimalt och utveckla arbetssätt som stöder en god arbetsmiljö i förvandling.

Anmälan skickas senast den 14 januari till Jenny Garmland på Sweco.