Fastighetskvinnan 2016

När: 01 Sep - 01 Aug
09:00-16:00

Plats: Grand Hotel, Stockholm

Digitaliseringen ses av vissa som det största paradigmskiftet sedan industrialiseringen. Hur påverkar digitaliseringen arkitekturen och framtidens byggnader och stadsrum? Tre av Sveriges mest inflytelserika arkitekter diskuterar detta på seminariet Fastighetskvinnan.

Panelen består av tre personer som rankades på platserna 1, 3 och 15 då tidskriften Rum tidigare i år listade de mest inflytelserika personerna i den svenska arkitekt- och designbranschen:
Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter, Johanna Frelin, vd för Tengbom och Monica von Schmalensee, vd för White.

Fastighetskvinnan är ett brett fastighetsseminarium, som fokuserar på allt från transaktionsmarknaden till jämställdhets-, mångfalds, integrations- och HR-frågor. Seminariet är unikt så tillvida att de allra flesta av talarna är kvinnor – män medverkar i de punkter som handlar om jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Läs mer hos Fastighetssverige.