Evidensbaserad praktik för vårdarkitektur

När: 12 Jun
12-14 juni

Plats: Chalmers University of Technology

Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers bjuder in till en tredagars workshop om evidensbaserad praktik för vårdarkitektur – The Evidence-Based Practice Workshop 2012.

Workshopen är en praktisk introduktion till hur man tillämpar en evidensbaserad design inom vårdens arkitektur. Under ledning av Kirk Hamilton, Texas A&M University, USA, Roger Ulrich, Stefan Lundin och Peter Fröst, Chalmers University of Technology, Sweden. Stefan Lundin är arkitekt på White och medförfattare till boken ”Arkitektur som medicin – om arkitekturens betydelse för behandlingsresultat inom psykiatrin”. För mer information och anmälan.