Ett år tills första patienten tas emot på Nya Karolinska Solna

När: 24 Sep
24-25 september

Plats: NKS Showroom, entréplanet i byggnad K, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Nästa år börjar de första patienterna tas emot på det nybyggda universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna och år 2018 är sjukhuset i full drift. Nu arrangeras ett tillfälle att få veta mer om NKS-projektet och universitetssjukhusets roll i framtidens hälso- och sjukvård.

Välkommen att besöka föreläsningar, utställningar och NKS-projektets typrum där experter och värdar från White Tengbom Team finns på plats för att svara på frågor. NKS-projektets typrum hålls också öppna speciellt för detta tillfälle. Där visas några av de miljöer som kommer att finnas i det nybyggda sjukhuset; operationssal med uppdukningsrum, intensivvårdsrum, mottagningsrum och vårdrum. Medverkande från White:

Torsdag

Kl. 08.00-10.00 Erik Torvén, arkitekt
Kl. 15.00-17.00 Jörgen Pell, ingenjör

Fredag

Kl. 10-00-13.00 Charlotte Ruben, arkitekt
Kl. 13.00-15.00 Elise Juusela-Norberg, inredningsarkitekt

Föreläsningar, utställningar och typrum är kostnadsfria och äger rum i anslutning till NKS Showroom, på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna. Program och anmälan.

Nya Karolinska Solna (2250x1200)