Energieffektivisering i miljonprogram

När: 01 Dec
1-2 december

Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Miljonprogrammens eftersatta underhållsarbete är en stor utmaning. Många fastighetsägare har påbörjat eller står inför ett omfattande arbete, och det finns en önskan om att genomföra det på ett energieffektivt sätt. Hur det ska gå till diskuteras på konferensen Energieffektivisering i miljonprogram.

Lise-Lott Larsson Kolessar är arkitekt och hållbarhetsansvarig på White i Stockholm. Hennes programpunkt handlar om hur man kan kombinera lönsam energieffektivisering med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i miljonprogrammen.

Konferensen arrangeras av Teknologisk Institut. Läs mer.