Energieffektiva byggnader – är solenergi lösningen?

När: 25 Apr
24-25 april

Plats: Glava Energy Center, Hillringsberg

Marja Lundgren föreläser om solenergi i arkitektur och Task 41, ett stort internationellt forskningsprojekt där White är Sverigekoordinator.

Glava Energy Center arrangerar en konferens som fokuserar på energieffektivt byggande med hjälp av byggnadsintegrerad solel (BIPV). Ledande kompetens deltar från Norge och Sverige, och belyser de globala trender och konkreta utmaningar som finns, vad som görs från statligt håll och hur framtiden ser ut för BIPV. Läs mer om konferensen BIPV.