Ekonomisk hållbarhet

När: 01 Oct
Kl. 14.30-17.00

Plats: White i Halmstad, Badhusgatan 10

Hållbarhet är vår tids största utmaning. Vi är övertygade om att arkitektur och stadsbyggnad kan göra världen bättre och ser hållbarhet som en drivkraft för kreativiteten. Välkommen till en eftermiddag på White där vi tar oss an en av framtidens viktigaste frågor.

Maria Wetterstrand, som är fristående grön samhällsdebattör och skribent samt ledamot i Whites styrelse kommer att tala om vikten att finna hållbarheten i våra ekonomiska system. Anders Sandoff är universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, med starkt fokus på ekonomins hållbarhetsfrågor. Anders forskar om samverkan mellan stad och näringsliv i stadsutveckling och leder för närvarande forskningsprojektet Affärsdriven hållbar stadsutveckling. Lisa Wistrand är kulturgeograf och samhällsplanerare med fokus på social hållbarhet. Hon har varit drivande i Göteborgs Stads arbete att utveckla metoder och verktyg för barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensanalyser. Lisa arbetar nu på White.

Ekonomisk hållbarhet (1920x1200)

Lisa Wistrand, Anders Sandoff och Maria Wetterstrand.