Doktorandseminarium Marja Lundgren: Hur påverkas arkitekturen av nära-nollenergi?

När: 20 Feb
Kl. 14.00-16.00

Plats: KTH School of Architecture, Östermalmsgatan 26, A1, Stockholm

Marja Lundgren, industridoktorand vid KTH/White lägger fram texten ”Hur påverkas svensk arkitekturutformning av Boverkets tolkning av nära-nollenergibyggnader? Analys och kritik av ramverket i BBR för dagsljus och energi”. Texten är avsedd att lyfta önskvärda förändringar inför kommande revidering av Boverkets Byggregler 2015.

Europeiska länders lagstiftning reformeras för att möta EU-mål om nära-nollenergibyggnader till 2020. Kritikseminariet ägnas åt en text som fokuserar på kedjan från EU-konceptet för nära-nollenergibyggnader till utformningens förutsättningar i svensk arkitektur. Texten behandlar hur ramverken för energiprestanda och dagsljus i Boverkets Byggregler påverkar utformning av volymer och fasader samt förutsättningarna att nå ett nära-nollenergimål 2020.

Kritiker är Ivo Martinaq, professor i installationsteknik vid KTH, och Marie-Claude Dubois, arkitekt och tekn. dr vid LTH. Texten kan fås i förhand via förfrågan till Marja Lundgren.