Den historiska staden som resurs

När: 15 Nov
Kl. 08.30-16.00

Plats: Ritz, Kyrkoesplanaden 22A, Vasa

Elin Henriksson, landskapsarkitekt på White medverkar på ett arkitekturseminarium arrangerat av Österbottens Arkitekter i samarbete med VASEK, Österbottens konstkommission, Finlands Arkitektförbund SAFA och Vasa stad.

Tema för seminariet är den historiska stadens utveckling: ”Den historiska staden som en resurs”. Under förmiddagen diskuteras byggnadsskyddsfrågor i anslutning till historiska trästäder. Eftermiddagen fokuseras på utmaningarna kring att bygga nytt i en historisk stadsmiljö.